Elementi projekta obuhvaćaju aktivnosti unutar elemenata, provedbu (metodologija), definirane uloge prijavitelja i svih partnera u provedbi elementa, mjerljive ciljeve (outputi) te vremenski okvir.

Struktura i povezanost elemenata projekta

struktura

1. Izrada standarda zanimanja i kompetencija

Priprema i provođenje anketnog upitnika među dionicima (M2)
Organizirane 3 tematske radionice s ciljem verifikacije prikupljenih podataka (M5)
Analiza međusektorske podloge za zanimanja u pomorstvu (sektor Logistika i promet, sektor Strojarstva, Brodogradnje i Metalurgije te Sektor Elektrotehnike i računarstva) (M6)
Definirane kompetencija za razvijene standarde zanimanja sukladno načelima Pravilnika o registru HKO (M7)
Minimalno 20 razvijenih standarda zanimanja u pomorstvu sukladno načelima Pravilnika o registru HKO (M7)
Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija, ishoda učenja te unapređenje studijskih programa Pomorskog fakulteta u Rijeci (M7)

2. Razvoj skupova ishoda učenja, standarda kvalifikacija i unapređenje studijskih programa

Definirani ishodi učenja za razvijene standarde zanimanja (M10)
Razvijeno pet standarda cjelovitih kvalifikacija temeljenih na ishodima učenja u skladu s načelima HKO (M15)
Izrada Programa izvedbe studentske prakse (M12)
Prijedlog unaprjeđenih 5 preddiplomskih sveučilišnih studija na Pomorskom fakultetu u Rijeci (M15)

3. Razvoj okruženja za e-učenje

Definiranje zahtjeva korisnika i pregled novih usluga i tehnologija iz područja e-učenja, m-učenja i MOOC sustava (M3)
Opremanje multimedijalnog laboratorija (M4)
Razvijeno okruženje za e-učenje s pripadajućom dokumentacijom i predlošcima za učenje (M10)
Razvijeno 15 kolegija u okruženju za e-učenje (M15)
Izvješće o provođenju korisničkih testiranja (M15)

4. Unapređenje nastavničkih kompetencija

Plan provođenja nastavničkim kompetencija (M6)
Educirano 3 nastavnika u programu učenja i poučavanja (M15)
Educirano 6 nastavnika za rad sa specijalističkim softverskim platformama korištenim u nastavnom programu (M15)
Educirano 6 nastavnika u primjeni koncepta e-učenja (M15)
Izvješće o unapređenju nastavničkih kompetencija (M15)

Promidžba i vidljivost

Plan diseminacije (M2)
Dizajnirana KIKLOP Web stranica (www.kiklop.eu) i logotip (M2)
Izdavanje kataloga pomorsko gospodarstvo (M7)
Izrada i štampanje brošure (500kom) i 2 projektna letka (M6-500kom, M12-500kom)
Sudjelovanje na minimalno 1. na međunarodnoj/znanstvenoj ili stručnoj konferenciji
Konferencije za tisak (min 2)
Izvještaj o aktivnostima diseminacije (M15)

Upravljanje projektom i administracija

Izvješće o napretku projekta – napredak aktivnosti i financijsko izvještavanje (M3, M6, M9, M12)
Završno izvješće projekta (M15)
Održani interni koordinacijski sastanci između voditelja projekta, voditelja radnih paketa i partnera (6 koordinacijskih sastanaka, M1, M4, M7, M10, M13, M15)