1. Izrada standarda zanimanja i kompetencija

Rezultat 3. Analiza međusektorske podloge za zanimanja u pomorstvu:

Rezultat 4. Definirane kompetencije za razvijene standarde zanimanja:

Rezultat 5. Razvijeni standardi zanimanja u pomorstvu:

Rezultat 6. Smjernice za razvoj standarda kvalifikacija, ishoda učenja i studijskih programa:

2. Razvoj skupova ishoda učenja, standarda kvalifikacija i unapređenje studijskih programa

Rezultat 1. Definirani SMART ishodi učenja za standarde zanimanja

SMART ishodi ucenja za SZ

3. Razvoj okruženja za e-učenje

Rezultat 2. Razvijeno okruženje za e-učenje

4. Unapređenje nastavničkih kompetencija

I. Promidžba i vidljivost

Rezultat 1. Plan diseminacije

Rezultat 2. KIKLOP web stranica i logotip projekta

Rezultat 4. Izrada promotivnih materijala:

II. Upravljanje projektom i administracija