KIKLOP

Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompetencija u LOgistici i Pomorskom prometu

Studentska 2, 51000 Rijeka
tel: +385 51 338 411,
fax: +385 51 336 755,
kiklop@pfri.hr

Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Ana Perić Hadžić, ana@pfri.hr