Druga radionica projekta Kiklop održana je u Fužinama, 21 i 22. prosinca 2016. godine u prostorima Hotela Bitoraj. Na radionici sudjelovali su profesori Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Cilj druge radionice koja se održala u Fužinama je detaljna rasprava o zanimanjima, znanjima, vještinama i kompetencijama, te usklađivanje matrica kompetencija između pojedinih područja te promišljanje o ishodima učenja i razvoju standarda kvalifikacije.

Na radionici su prezentirane provedene aktivnosti u dijelu:

 • Izrada profila sektora Pomorski promet i logistika
 • Izrada standarda zanimanja
 • Izrade matrica kompetencija
  • Tehnologija i organizacija prometa
  • Nautika i tehnologija pomorskog prometa
  • Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
  • Brodostrojarstvo
  • Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
 • izrade standarda kvalifikacija temeljenih na skupovima ishoda učenja

Fokus radionice bio je na izradi matrica kompetencija za pojedina zanimanja, pridruživanje kompetencija srodnih zanimanja (podijeljenih u 5 skupina), ugradnja općih kompetencija i transverzalnih vještina u matrice kompetencija te međusobno usklađivanje matrica kompetencija.

slike Fuzine