Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci – nositelj projekta

logo_pfriU domeni projektnih znanstveno‐istraživačkih i stručnih aktivnosti, Pomorski fakultet u Rijeci je kompleksni znanstveno‐istraživački centar izvrsnosti pomorstva usmjeren k interdisciplinarnim i multidisciplinarnim projektima i istraživanjima, a koje obuhvaćaju područja tehničkih znanosti, društvenih znanosti, prirodnih znanosti i humanističkih znanosti. Trenutno zapošljava 107 djelatnika od kojih 73 u znanstveno-nastavnim, nastavnim ili suradničkim zvanjima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci sudjelovao je na brojnim znanstvenim projektima financirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, na više od 25 međunarodnih projekata financiranim od strane Europske Unije i drugih međunarodnih programa i fondova, te na brojnim projektima za potrebe gospodarstva i tržišta.  Neupitan je utjecaj rezultata stručnih i razvojnih projekata i usluga Pomorskog Fakulteta na razvoj nacionalnog gospodarstva, uslužnoga sektora i državne uprave. Utjecaj se očituje realizacijom projekata koji poboljšavaju i unaprjeđuje infrastrukturu, sigurnost i razvoj pomorske gospodarstva lokalnih zajednica ali i gospodarstva u cjelini.

Adresa: Studentska ulica 2, Rijeka
Tel: 051 338 411
Fax: 051 336 755
www.pfri.uniri.hr

 

Udruga pomorskih agenata Hrvatske

UPAHUdruga pomorskih agenata Hrvatske (Partner 1) osnovana je 1992. godine u Rijeci. Djelatnost Udruge očituje se u unaprjeđivanju i usklađenom djelovanju pomorskih agenata u području od strukovnog interesa te okuplja 27 poduzeća iz djelatnosti pomorskih agenata. Navedene ciljeve Udruga ostvaruje kontaktima s Ministarstvom pomorstva RH te s Lučkim upravama, Pomorskom graničnom policijom, Lučkim kapetanijama, Carinom, Veterinarskim i fito-sanitarnim vlastima, Gospodarskom komorom, Poreznom upravom, u suradnji s Pomorskim fakultetima i pomorskim školama. Udruga u svom radu sudjeluje u organizaciji stručnih predavanja te je do sada objavila nekoliko stručnih publikacija među kojima se ističu: Međunarodni i hrvatski propisi o pomorskom agentu, Uvod u konvenciju UN o međunarodnom multimodalnom prijevozu robe, Ugovor o pomorskoj agenciji, kao i Ugovori o iskorištavanju brodova.
Od listopada 1992. godine Udruga je članica Međunarodne federacije pomorskih agenata (FONASBA), sa sjedištem u Londonu.

Adresa: Trg Ivana Koblera 2, Rijeka
Tel: 051 327 595
Fax: 051 327 570
www.asbac.hr

 

Jadrolinija

jadrolinija

Jadrolinija je društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta koje je osnovano 1947. godine u Rijeci, kao sljednik različitih brodarskih društava od kojih su neka poslovala od 19. stoljeća. Jadrolinija je u 100%-tnom državnom vlasništvu i ima tržišni udio u RH od preko 80% kako po broju preveznih putnika, tako i po broju brodova u floti. Kao najveći hrvatski linijski prijevoznik, Jadrolinija pruža usluge redovnog putničkog i teretnog prometa te stoga ima važnu ulogu u održivom razvoju otoka, turizma ali i općenito gospodarstva Republike Hrvatske. Jadrolinijina flota trenutno se sastoji od 50 plovila:
3 trajekta za međunarodne linije te 35 trajekata za kratke linije, 9 katamarana i 3 klasična broda za lokalni putnički prijevoz. Ukupni kapacitet flote je 3924 vozila i 28 020 putnika. U 2014.godini Jadrolinija je prevezla 10 milijuna putnika i 2,5 milijuna vozila.
Kroz projekt “E-Jadrolinija: Jadrolinija po mjeri putnika” u 2015. godini unaprijeđene su usluge koje Jadrolinija pruža svojim putnicima na način da se omogućilo otvaranje prepaid računa za otočane, za neotočane se pripremila prepaid kartica “Jadrolinija2Go” te za sve putnike omogućena je online kupnja karata za sve trajektne i katamaranske linije. S navedenim uslugama Jadrolinija je stala uz bok svjetskim liderima u pomorskom prijevozu putnika i vozila.

Adresa: Riva 16
Tel: 051 666 111
Fax: 051 213 116
www.jadrolinija.hr

 

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka

autotrolej

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (Partner 3) zajedničko je društvo Grada Rijeke, kao većinskog vlasnika (83,44%), i osam susjednih gradova i općina. Autotrolej obavlja prijevoz na 51 liniji, povezujući 12 gradova i općina sa županijskim središtem, gradom Rijeka. Godišnje se preveze približno 35.000.000 putnika i ostvari preko 10.000.000 kilometara. Vozni park Autotroleja sastavljen je od 180 vozila, odnosno 104 solo vozila, 55 zglobnih, 21 minibusa i jednog turističkog autobusa na kat za razgledavanje grada. Autotrolej je u cilju podizanja sigurnosti i kvalitete javnog prijevoza kao i optimizacije učinkovitosti prijevoznih sredstava te smanjenja zagađenja okoliša i potrošnje goriva započeo sa uvođenjem novih tehnologija. Tako je u sklopu projekta čistijeg prometa i nabavke ekološki prihvatljivijih vozila tijekom 2013. godine vozni park obnovljen sa 21 novih vozila (11 standardnih autobusa i 10 minibusa) na stlačeni prirodni plin (CNG – compressed natural gas) kao novog energenta u pokretanju vozila. Također, početkom 2014. godine, u promet je pušteno i 10 vozila koja kao pogonsko gorivo koriste smjesu dizela i UNP-a čime se očekuje ušteda na trošku goriva i smanjenje vrijednosti elemenata ispušnih plinova do 35% odnosno smanjenje emisije CO2 za 51,57 t/godišnje. Kao pokazatelj poslovne politike usmjerene ka smanjenju zagađenja okoliša Autotrolej je u proteklih 12 mjeseci u dva navrata sudjelovao u projektu obuke vozača za štednu vožnju sa ciljem smanjenje potrošnje goriva. Također aktivni je sudionik u projektu Rijeka City Card – Elektronska naplata usluga prijevoza i novog sustava nadzora i upravljanja prometom u Autotroleju prvi je korak u realizaciji projekta gradske kartice koja će objediniti plaćanje i korištenje usluga komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Rijeke (projekt vrijedna 18 mil HRK).

Adresa: Školjić 15, Rijeka
Tel: 051 311 555
Fax: 051 330 330
www.autotrolej.hr

 

Zorović Maritime d.o.o.

zorovic

Zorović Maritime d.o.o. (Partner 4) je pomorska agencija specijalizirana za zapošljavanje pomoraca. Tvrtka je osnovana 2005. godine u Rijeci a pored zapošljavanja pomoraca nudi još i usluge tehničkog nadzora novogradnji, treninga i konzaltinga. Tvrtka zapošljava pomorce na svim vrstama teretnih brodova, a pretežito je usmjerena na tankere, LNG/LPG brodove i offshore postrojenja, te se može pohvaliti sa više od 1.200 zaposlenih časnika i članova posade godišnje. Zorović Maritime d.o.o. trenutno ima 24 zaposlenih djelatnika te surađuje s nizom uglednih brodovlasnika i menadžera u pomorskoj industriji u svijetu.

Adresa: Trpimirova 2/11
Tel: 051 345 662
Fax: 051 345 670
www.zorovic.hr

 

Panalpina Croatia d.o.o.

panalpina

Panalpina Croatia d.o.o. (Partner 5) dio je globalne tvrtke Panalpina Group Ltd. kao jedne od svjetskih vodećih poduzeća za pružanje logističkih usluga. Panalpina Group Ltd. djeluje u više od 70 svjetskih zemalja a u suradnji sa svojim partnerima u još dodatnih 90 zemalja. Tvrtka zapošljava približno 16.000 ljudi koji pružaju logističke usluge u pomorskom, zračnom i kopnenom prometu. Panalpina Grupa jedna je od vodećih svjetskih pružatelja end-to-end rješenja opskrbnog lanca. Raspon usluga može varirati od jednostavnog transporta ili skladištenja do složenih operacija s ciljem optimiziranja informacijskih, materijalnih i financijskih tokova. Panalpina Croatia d.o.o. pruža globalno integrirana end-to-end rješenja ovisno o specifičnim zahtjevima industrije u skladu s potrebama klijenata.

Adresa: Korzo 11, 51000 Rijeka, Croatia
Tel: 051 323 548
Fax: 051 214 997
www.panalpina.com

 

Pomorski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu

pfstPomorski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu (Partner 6) uz Pomorski fakultet u Rijeci, najznačajnija je znanstvenoistraživačka visokoškolska ustanova koja aktivno sudjelovanje u razvoju pomorskoga gospodarstva utemeljenog na znanju. Postiže to optimalnim ustrojem preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih razina znanstvenoistraživačke i obrazovne djelatnosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta, grane pomorski i riječni promet. Pomorski fakultet u Splitu, drži se stalno održavanje aktivnosti u cilju razvoja najkvalitetnijih studijskih programa, stvaranje izvrsno obrazovanih studenta i nastavnog kadra, koristeći školske brodove, simulatore i druga tehničko tehnološka sredstva, poštujući međunarodne preporuke, relevantne zakone i pravilnike Republike Hrvatske, uz maksimalno sudjelovanje u radu s pomorskim i ostalim gospodarskim subjektima. Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu je prisutan u provedbi znanstvenoistraživačkih projekata te stalno ulaže napore radi očekivanog sudjelovanja u projektima EU-a, organizaciji i provedbi znanstvenih konferencija, stručnih skupova, tiskanju odgovarajućih publikacija i sl.

Adresa: Zrinsko-Frankopanska 38, Split
Tel: 021 380762
Fax: 021 380 759
www.pfst.hr