NAZIV Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompetencija u LOgistici i Pomorskom prometu
AKRONIM: KIKLOP
IZVOR FINANCIRANJA: MZOS putem:
Europski socijalni fond (ESF) – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala” 2007. –2013.
Europski fond za regionalni razvoj (EFRD)
PRIJAVITELJ PROJEKTA: Pomorski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
PARTNERI PROJEKTA Udruga pomorskih agenata (Partner 1)
Jadrolinija (Partner 2)
KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (Partner 3)
Zorović Maritime d.o.o. (Partner 4)
Panalpina Croatia d.o.o. (Partner 5)
Pomorski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu (Partner 6)
Ukupni prihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva

3.096.500,00

2.941.675,00

Cilj projekta

Cilj projekta je da Pomorski fakultet u Rijeci, u suradnji partnerima projekta istraži

  • stvarne potrebe tržišta rada u području pomorskog prometa i logistike,
  • prepozna i definira nova zanimanja,
  • razvije prijedloge 20 standarda zanimanja
  • 5 standarda kvalifikacija sukladno načelima HKO,
  • prilagodi obrazovnu ponudu kroz unapređenje 5 preddiplomskih sveučilišnih studija,
  • razvije okruženje za e-učenje,
  • unaprijedi nastavničke kompetencija te
  • ponudi kvalitetno, učinkovito i inovativno visoko obrazovanje temeljeno na SMART ishodima učenja

Metodologija izrade i provedbe elemenata projekta uključuje posebne i zajedničke aktivnosti prijavitelja i partnera na projektu. U sklopu zajedničkih aktivnosti partneri će međusobno razmjenjivati znanja i iskustva kako bi pridonijeli realizaciji postavljenih ciljeva projekta.

Metodološki pristup izrade projekta sadrži tri ključne aktivnosti u funkciji razvoja kvalitete u pomorskom obrazovanja. Analiza tržišta rada i prepoznavanje zahtjeva na tržištu kroz opise zanimanja, poslova i aktivnosti, prvi je logični korak. Razvoj kompetencija, proizlazi iz prethodnog koraka te obuhvaća razvoj kvalifikacija kroz mjerljive pokazatelje ishoda učenja te metode ocjenjivanja. Usklađivanje obrazovne strukture, kroz razvoj kurikuluma za obrazovanje u pomorskim i logističkim zanimanjima obuhvaća definiranje kolegija, modula te cjelovitog nastavnog programa za preddiplomske sveučilišne studije. Sva navedena tri elementa moraju biti međusobno usklađeni kako bi obrazovna ponuda, odnosno programi obrazovanja bili u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

Provedba projekta, osim realizacije pojedinih metodoloških komponenti, nužno podrazumijeva razvoj multimedijalnog laboratorija, razvoj modula za e-učenje, provedena stručna usavršavanja nastavnika kako bi se dugoročno podigla kvaliteta visokog obrazovanja u pomorstvu kao multidisciplinarnom području (sektoru) obrazovanja.

Izrada standarda cjelovitih kvalifikacija, razvijanje standarda zanimanja i analitičke podloge, prilagodba studijskih programa, razvoj okruženja za primjenu e-učenja, unapređenje nastavničkih kompetencija bit će kontinuirani proces, a postavljeni zadaci i indikatori bit će pokazatelji uspješnosti i kontrolne točke za upravljanje projektom.