Novi List (12.01.2016.) – KIKLOP vidi dalje 

Novi List (03.11.2015.) – Naši strojari i nautičari najbolji su izvozni proizvod

Logotip: png, eps, ai

uniri.hr (13.07.2015) – Unaprijeđivanje kvalitete

hina.hr (18.06.2015) – Dodjela ugovora o financiranju projekata visokih učilišta iz EU fonda

uniri.hr (18.06.2015) – Svečana dodjela ugovora u okviru ESF natječaja “Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira”

kvalifikacije.hr (30.04.15) – Odluka o financiranju projekata iz poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.15 Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira